ما یک خانواده هستیم.
همکاران این شرکت با تجربه بیش از 15 سال سابقه در ارائه خدمات بیمه، خدمات مالیات، حمل و نقل و بازرگانی در سراسر جهان بازوی توانمندی در تسهیل امور تولیدکنندگان عزیز خواهند بود.
هسته مرکزی این تیم در اصفهان مرکز جغرافیایی ایران و یکی از استان های صنعتی می باشد.